Ének(esek): Takács Zsuzsanna, Tóth Eliza Anna, Pálvölgyi Nadin, Mizsei Zoltán | Hangszerelés: Mizsei Zoltán | Karakterek: Megyeri Annamária, Rajz: Máté András Köszönet dr. Surányi-Vadas Tímeának (JÖVŐJE VAN mozgalom) | © Gurmai Beáta | BORKA ÉS A VARÁZSRUHA RAJZFILMSOROZAT | BORKA-bolt
×

Várakozásteli, szép adventet
és boldog karácsonyt!

×

Kis karácsony, nagy karácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe.

Jaj, de szép a karácsonyfa
Ragyog rajta a sok gyertya.
Itt egy szép könyv, ott egy labda.
Jaj de szép a karácsonyfa!

Kis karácsony, nagy karácsony,
Van-e kolbász a padláson?
Ha nincs a kolbász a padláson,
Nem ér semmit a karácsony.

Kezem, lábam, jaj, de fázik,
Csizmám sarkán jég szikrázik.
Ha szikrázik, hadd szikrázzon,
Azért van ma szép karácsony!

Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra!
Karácsonyfa fenyőága,
Hintsél békét a világra!

Óh gyönyörű szép, titokzatos éj,
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr Jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel.

Ó fogyhatatlan csodálatos ér,
Hópehely ostya csöpp búzakenyér
Benne lásd, az édes Úr, téged szomjaz rád borul,
Egy világgal ér fel.

Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő
Beteljesűlt már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját
Vár a világ sóvárgva rád.

Megnyílt az ég harmatozva
Megváltónkat hogy lehozza.
Ég felhői nyíljatok szét
Hozva Jákob fejedelmét.

Föld virúlj ki, völgyön halmon
Viruló zöld had fakadjon
Nyílj ki földnek szép virága
Dávid házának nagy királya.

Ó fényes nap,ó szép csillag
Téged vágyunk mi látni csak.
Kelj fel napunk fényességed
Űzze el a sötétséget.

Soha nem volt még ilyen áldott éj, az Isten maga néz ránk,
Kicsi jászolban úgy hív, úgy vár a mi aranyos Jézuskánk.
A boldogság víg napja ez, úgy vártunk erre rég
Szent békét hirdet a megváltó. Akit minekünk küld az ég.

Soha nem volt még ilyen áldott éj, nem gyúl ki soha ily fény,
A legszebb tűz, a legszebb nap van a ragyogó ég ívén.
A mennyország elküldte ím az Isten egy fiát,
A béke angyala énekel. Vele dalolunk „glóriát".

Télapó itt van
Hó a subája,
Jég a cipője,
Leng a szakálla,
Zsák, zsák, teli zsák,
Piros alma, aranyág.

Két szarvas húzta
Szán repítette,
Gömbölyű zsákját
Száz fele vitte.
Zsák, zsák, teli zsák,
Piros alma, aranyág.

Pásztorok, pásztorok örvendezve
sietnek Jézushoz Betlehembe.
köszöntést mondanak a kisdednek,
ki váltságot hozott az embernek.

Angyalok szózata minket is hív,
értse meg ezt tehát minden hű szív:
a kisded Jézuskát mi is áldjuk,
mint a hív pásztorok magasztaljuk.

Üdvöz légy, kis Jézus, reménységünk,
aki a váltságot hoztad nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
megnyitod Szentatyád mennyországát.

Dicsõség, imádás az Atyának,
érettünk született szent Fiának,
és a vigasztaló Szentléleknek:
Szentháromságban az egy Istennek!

Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó!
Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll.
Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró,
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó.

Nagy szakállú Télapó jó gyermek barátja.
Cukrot,diót, mogyorót rejteget a zsákja.
Amerre jár reggelig kis cipőcske megtelik,
megtölti a Télapó, ha üresen látja!

Elindult Szűz Mária
Betlehem városba,
betért egy gazdag kovácshoz
szállást kéregetni.

Jó estét, bölcs kovács,
adnál nékünk szállást?
Szállást néktek nem adhatok,
mert sok vendégem van.

A gazdag kovácsnak
volt egy szép báránya,
elvezette Szűz Máriát
barmok jászolába.

Tizenkét órakor
megszületett Jézus,
tizenkét szép őrző angyal
őrzi a Jézuskát,
tizenkét szép őrző angyal
köti a bokrétát.

Gyermek születék Betlehemben, születék Betlehemben,
kin örüle Jeruzsálem, kin örüle Jeruzsálem.

Gábrieltől üzentetik, angyaltól üzentetik:
Isten szűztől születtetik, Isten szűztől születtetik.

Ím jászolyba helyeztetik, jászolyba helyeztetik,
ki örökké uralkodik, ki örökké uralkodik.

Ökör s szamár megismerik, jászolyban megismerik:
Teremtőjük, ki itt fekszik, Teremtőjük, ki itt fekszik.

Születésén Istennek
az angyalok örülnek,
víg éneket zengenek:
Dicsőség az Istennek.

Született Emmánuel,
kit hírdetett Gábriel,
bizonyít Ezékiel
és próféta Dániel.

Pásztorok őt imádják
és megajándékozzák,
pásztoroknak Pásztorát
Messiásnak megvallják.

Bárcsak régen felébredtem volna!
Látod pajtás most állottam talpra.
Máris csendül a fülemben angyalok szólása.
Hogy a Jézus megszületett rongyos istállóba.

Odamenni vagyon bátorságom!
Azt remélem, kis Jézust meglátom.
Máris csendül a fülemben angyalok szólása.
Hogy a Jézus megszületett rongyos istállóba.

A kis Jézus megszületett, örvendjünk!
Elküldötte ő szent fiát Istenünk!
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
azért van oly fényesség a városban.

Eleibe térdepelünk mindnyájan,
örvendezve énekelünk vígságban!
Dicséretet mondunk édesanyjának,
ajándékot hozunk a kis Jézusnak.

Karácsonynak éjszakáján, Jézus születése napján
Örüljetek, örvendjetek: a kis Jézus megszületett!

A kis Jézus aranyalma, Boldogságos Szűz az anyja
Lábaival ringázgatja, két kezével ápolgatja.

Kirje, kirje kisdedecske, Betlehemi hercegecske.
Azért nekünk jót szereztél, a pokoltól megmentettél.

Csordapásztorok midőn Betlehemben
Csordát őriznek éjjel a mezőben.

Isten angyali jövének melléjük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük.

Örömet mondok, nagy örömet néktek,
Mert ma született a ti üdvösségtek.

Betlehem kis falucskába
Karácsonykor éjféltájba
Fiúisten ember lett,
Mint kisgyermek született.

Őt nevezték Jézuskának,
Édesanyját Máriának,
Ki pólyába takarta,
Befektette jászolba.

Pásztorok a falu mellett
Báránykákat legeltettek,
Hallották az éneket,
Betlehembe siettek.

Ott találták a jászolyba
Jézuskát az istállóba,
És őt szívből imádták
Mennynek-földnek királyát.

Az angyalok fenn az égben,
Mennyei nagy fényességben
Zengették az éneket,
Fiúisten ember lett.

Luca-napi kotyolás Jó estét kívánok!
Kitty-kotty, kitty-kotty,
Galagonya kettő, nekem is van kettő.
Ha nem adnak szalonnát, levágom a gerendát.
Kendteknek annyi csirkéje legyen, mint égen a csillag, földön a fűszál.
Kendtek disznójának annyi zsírja legyen, mint a kútba' a víz.
Tizenhárom, a pálinkát idevárom, jó estét kívánok, köszönjük az ajándékot.

Népi gyűjtés, Komárváros, Zala megye

Az Istennek szent angyala,
Mennyekből, hogy alászálla,
Pásztorokhoz, hogy eljuta,
És őnékik eképp szóla:

Mennyből jövök most hozzátok,
És íme nagy jó hírt mondok,
Nagy örömöt most hirdetek,
Melyen örvend ti szívetek.

A mennyei magas égben
Az Istennek áldás légyen
Ki szent fiát elküldötte
Az ő népét, hogy megmentse.

Kyrie eleison. Született világ megváltója, angyalok jöttek és új hírt hoztak
Betlehemben, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Christe eleison. Örök Atyának szent igéje íme hallgat, most nem szólhat
Betlehemben, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Kyrie eleison. Üdvösségünknek kútforrása emberré lett s világra jött
Betlehemben, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Ne féljetek pásztorok, pásztorok örömet hirdetek,
Mert ma néktek született, ki megjövendöltetett,
Egy szűznek méhéből, szűzen szült véréből,
Megváltó Istentek alle-alleluja.

Hogyha pedig e csodát, e csodát látni akarjátok,
Betlehembe menjetek, és ott lészen jeletek,
Ott fogtok jászolba, rongyokba takarva,
Kisdedet találni, alle-alleluja.

Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el
Betlehem városába, rongyos istállócskába,
Siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk,
Mi Urunknak tiszteletet tehessünk!

Angyalok hirdetik, Messiás születik,
itt van jele fényének, helye születésének,
pajtába, pólyába, be vagyon takarva posztócskájába,
áldott gyermek fázik már kis korába.

Vedd fel pajtás a bundát, a bundát,
Fogjunk göndör báránykát, fogjunk göndör báránykát!
Vigyük el az anyjának, anyjának,
Főzze meg a fiának, főzze meg a fiának!

Másik vigyen lisztecskét, lisztecskét,
Főzzön néki pépecskét, főzzön néki pépecskét!
Én meg viszek furulyát, furulyát,
Fújjunk néki egy nótát, fújjunk néki egy nótát!

Vigasztaljuk Jézuskát!
Ő is vígasztal minket, mennybe viszi lelkünket.

Ének: Pálvölgyi Nadin és Mizsei Zoltán

Kedves álmot hogy szerezne szülöttjének,
Szűz Mária így énekel kisdedének.
Én es szépen zengek néked, gyöngyvirágom,
Hunyd be fényes szemecskédet aranyágom.

Ha lehetne a szívembe fogadnálak,
Ha lehetne a lelkembe bézárnálak,
Kebelembe vetnék ágyat, gyöngyvirágom,
Lelkem lenne lakóházad, aranyágom.

Meleg házban laknak mások, kisfiacskám,
néked barlang a szállásod kinn a pusztán.
Szálljon reád édes álom, gyöngyvirágom,
aludj szívem mennykirálya, aranyágom.

Sír az Isten báránya
Van, aki őt sajnálja.
Bűneinket siratja,
Szűz anya őt ringatja
Áj, áj, áj, Jézus aludjál!

Ó, de kemény a jászol,
Kisfiam, jaj de fázol,
Én szülöttem, Teremtőm,
Álmodozz a jövendőn,
Lá, lá, lá, jer szárnyam alá!

Fel nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény, isteni kisded szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet!

Nem ragyogó fény közt nyugoszik, bársonyos ágya nincs neki itt,
csak ez a szalma, koldusi hely, rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj, mert ez az égi s földi király.

Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok,
hogy Betlehembe sietve menvén lássátok, lássátok.

Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban,
ő leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban.

Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária;
barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia.

El is menének köszöntésére azonnal, azonnal,
szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal.

A kis Jézuskát egyenlőképpen imádják, imádják,
a nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják.

Dicsőség, mennyben az Istennek
Dicsőség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek
vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek!

Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek,
kit az igaz szeretet
a kis Jézushoz vezet.
Békesség, békesség embernek!

Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély;
Nincs más fenn, csak a Szent szülepár,
Drága kisdedük álmainál,
Szent Fiú, aludjál, szent Fiú aludjál!

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél;
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát,
Krisztusunk megszabadít, Krisztusunk megszabadít!

Elindult Mária
Karácsony estéjén.
Betért egy gazdag kovácshoz
szállást kéregetni.

Jó estét bő kovács,
adjál nékünk szállást!
Szállást néked nem adhatok,
mert sok vendégem van.

Volt a bő kovácsnak
egy szép vak leánya.
Elvezette Szűz Anyánkat
barmok jászolához.

Tizenkét órakor
megszületett Jézus,
tizenkét szép őrzőangyal
köti a bokrétát.

Ha én tudtam volna,
hogy te vagy Mária,
aranyból is, ezüstből is
szállást adtam volna.
Én pedig a hideg földre
lefeküdtem volna.